מחירון טיפולים פראנה

המחירים כוללים מע״מ

פגישת הכרות

יעוץ עם רופא מומחה ותזונאי
400 ללא טיפול בתא
  • כולל טיפול של שעה 800 ₪

תא לחץ

טיפול בודד
450 הטיפול בתא מתנפח
  • טיפול בתא קשיח ₪650

עירוי וויטמינים

599 רגיל
  • עירוי ויטמינים אונקולוגי ₪999

סדרה 30 טיפולים

פראנה טיפולים בתא לחץ
9,900 לסדרה בתא מתנפח
  • בקשיח ₪14,999
פופולרי

סדרה 60 טיפולים

פראנה טיפולים בתא לחץ
16,200 לסדרה בתא מתנפח
  • בקשיח ₪26,999

סדרה 90 טיפולים

פראנה טיפולים בתא לחץ
21,900 לסדרה בתא מתנפח
  • בקשיח ₪35,999